Enerji Lojistiği

Enerji Lojistiği

Enerji Lojistiği Nedir?
Teknolojik ürünleri hayatımızın her alanında kullanmaktayız. Bundan 10 yıl önce kullandığımız ve şu an kullandığımız ürünleri düşündüğümüzde teknolojinin ne kadar ilerlediğini ve geliştiğini daha net görebiliriz. Zaman bu kadar hızlı geçerken teknoloji zamandan da hızlı olarak değişiyor ve kendini sürekli yeniliyor.

Teknoloji geliştikçe ihtiyaç duyulan enerji de artıyor ve yeni enerji kaynaklarının önemi de büyüyor. Kullanılan enerji kaynaklarının da şehirden şehire, ülkeden ülkeye ulaşması gerekiyor. Bu taşıma ve depolama hizmetleri “Enerji Lojistiği” ile mümkün oluyor.

Enerji lojistiği aslında enerji taşımacılığı demektir. Günümüzde bir çok enerji kaynağı kullanılmaktadır. Bu enerji kaynaklarının üretildiği kaynaktan ihtiyaç duyulan bölgelere iletilmesi gerekmektedir. Hem bu enerjinin taşınma süreci enerji lojistiğine aittir. Bu taşımacılığı yapan firmalar bulunmaktadır. Taşımacılık işlemi geniş çaplı bir çaba sonucu ortaya çıkmaktadır. Kablolar, enerji bataryaları, borular taşınması gereken ürünlerin başında gelmektedir. Bu taşımaya uygun araçlar kullanılmaktadır.

Enerji lojistiğini iki ana bölümde incelemek mümkündür. İlki yenilenebilir enerji lojistiği ikincisi ise yenilenemeyen enerji lojistiğidir. Yenilenebilir enerji lojistiği güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi tükenmeyen kaynaklardan elde edilmektedir. Yenilenemeyen enerji ise kömür, petrol ve nükleer enerji gibi kaynaklardır. Bu enerjilerin dünya üzerinde belirli bir rezervleri bulunmaktadır ve kullanıldıkça rezevlerde azalma olmaktadır.

Örneğin rüzgar enerjisi kullanıyorsak dünya var olduğu sürece bu enerjiyi kullanabiliriz. Fakat bu durum petrol için geçerli değildir. Dünyada var olan bir petrol miktarı vardır ve tükenebilir. Bu enerji kaynakları farklı tekniklerle ve ekipmanlara gerekli prosedürler yerine getirilerek alıcı firma/kişilere teslim edilir. Enerji lojistiği günümüzde hayati değer taşımaktadır. Örneğin doğal gazın sevkinde yaşanacak bir sorun bir ülkeleri etkileyecek bir boyutta olabilir. Bu sebeple enerji lojistiğinin her aşaması dikkatli bir şekilde planlanmalıdır.

Enerji Lojistiği Planlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Enerji lojistiği planlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde listelenebilir;

» Lojistik firması çalışanlarını enerji konusunda bilgilendirmeli ve düzenli eğitimler vermelidir.
» Lojistik firması kendi içerisinde iletişimi verimli hale getirmelidir. Böylelikle oluşabilecek aksaklıklar daha kısa sürede çözüme kavuşturulabilir.
» Envanterler ve stoklar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
» Transfer işlemine en uygun rota belirlenmelidir. Bu rota mümkün olduğu kadar kısa olmalı ve ürünler en uygun maliyetle taşınmalıdır.
» Enerji lojistiği yaparken teknoloji mutlaka kullanılmalıdır. En son teknolojiler ürünlerin stok takibini, transferini oldukça kolay izlemeyi sağlamaktadır.
» Taşıma öncesinde enerji kaynağının taşınacağı bölgenin ve enerji kaynağına sahip olan bölgenin yasaları lojistik çerçevesinde bilinmeli ve gerekli izinler alınmalıdır.
» Enerji taşınırken ihtiyaç duyulan ağır ürünleri hareket ettirmek veya kaldırmak için gerekli olacak donanımlara sahip olmalıdır.
» Transfer aşamasında kullanılacak diğer araçlar planlanmalıdır.
» İhtiyaç duyulabilecek tesisler kurulmalıdır. Bu tesislerde paketleme, depolama, dağıtım işlemleri ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
» Tüm planlama işlemleri mutlaka işinin uzmanı kişiler tarafından yapılmalıdır.

Boru Hattı Taşımacılığı Nedir?
Enerji lojistiğinin bir parçası olan boru hattı taşımacılığı ihtiyaç duyulan enerjinin borular ile taşınmasıdır. Bu borular ile sıvı, gaz ve kimyasal maddeler taşıyabilmektedir. Diğer taşıma yöntemlerine oranla boru hattı taşımacılığı oldukça güvenlidir. Bu taşıma yöntemiyle;
» Kömür
» Ham Petrol
» Doğalgaz
» Benzin
» Motorin
» Su
» Kanalizasyon
» Sulu çimento
» Bira gibi maddeler taşınabilmektedir.

Boru hattı taşımacılığı pek çok yönden oldukça avantajlıdır. Taşıyabileceği ürünler oldukça uzak mesafelere güvenle ulaşmaktadır. Buna ek olarak ulaşan ürün miktarı oldukça fazladır. Bu sebeple savaşlarda ilk olarak boru hatları hedef alınmaktadır.
Enerji Lojistiği