Sağlık Lojistiği

Sağlık Lojistiği

Pek çok uzman alanı bulunan lojistik faaliyetlerinden biri de sağlık lojistiğidir. Sağlık lojistiği ilaç, hammadde, tıbbi cihaz gibi sağlık sektöründe çok fazla ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimi için gerekli olan malzemelerin ithalatının gerçekleştirilmesidir. Bu malzemelerin depolanması, korunması ve güvenli bir şekilde bir yerden başka bir yere taşınma işlemine sağlık lojistiği denir. Hastane lojistiği ya da ilaç lojistiği gibi farklı adlandırılmaları olan sağlık lojistiği, üstün gözetim ve kontrol altında gerçekleşmektedir. İnsan sağlığının söz konusu olduğu cihaz ya da malzemeler taşındığı için herhangi bir olumsuzluğun söz konusu dahi olmadığı bu süreçte hata payı neredeyse yoktur. Taşıma sırasında gerçekleşecek hatalı işlem ya da aksamalar büyük sorunlara yol açabilir.

Sağlık lojistiğinde en önemli kriter planlı, düzgün ve Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesidir. İlaç, tıbbi malzeme ve cihazların yer aldığı bir lojistik olduğu için ekstra önem arz etmektedir. Bir ilacın üretici firma tarafından tedarik edilmesi ve bu ilaç üzerinde kullanılacak tıbbi malzeme ya da cihazın kullanılması için gerekli ulaştırma işlemlerinin sağlanması sağlık lojistiğinin bir görevidir. Ayrıca yapılan işlem sonrasında ortaya çıkacak tıbbi atığın da çevreye herhangi bir zararı olmayacak şekilde taşınması ve uzaklaştırılması da sağlık lojistiğinin görevlerinden biridir.
Sağlık Lojistiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sağlık lojistiğinin güvenli ve doğru bir şekilde işlemesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan birkaçı şunlardır:

» Farklı birçok ilacın taşınması, depolanması ya da sevkiyatı sırasında uygun muhafaza koşullarına uyulması,
» En ufak bir etkenden dahi ilaç ya da cihazların zarar görme olasılığının göz önünde bulundurulması ve bu durumla riçin gerekli tedbirlerin alınması,
» İlaçların bozulmaması, tıbbi malzeme ya da tıbbi cihazların hasar almaması için darbelere karşı güvenlik önlemlerinin alınması,
» Tıbbi atıkların üst düzey güvenlik önlemleri ile taşınması sağlık lojistiğinin öncelikleri arasındadır.

Sağlık hizmetlerinin verimliliğinin artması ve işleyişin hızlı olması için sağlık lojistiğinin önemi büyüktür. Etkili bir şekilde gerçekleşen sağlık lojistiği, sağlık sektörüne önemli ölçüde katkı sağlar.
Sağlık Lojistiği