İK POLİTİKALARI

İK POLİTİKALARI

"Horoz’da çalışmak, Horoz ailesinin değerli bir üyesi olmaktır."
Horoz Grubu İnsan Kaynakları Politikası, çalışma yasa ve düzenlemelerine uyumlu, adil, çağdaş ve yenilikçi, gelişim odaklı, şirket kültürü ile uyumlu, bağlılığı ve öz motivasyonu yüksek, mutlu, verimli, başarılı çalışanlar ile, her alanda cesur, güçlü ve etkili bir liderlik sergileyebilen, sağlıklı, güvenli, saygılı, bir iş ortamı yaratarak birlikte büyümeyi sağlamaktır.

Bu anlayış ile amacımız Sektörde tercih edilen bir organizasyon olmak ve kurumsal bütünlüğümüzü koruyarak hızlı adımlarla ilerleyebilmeyi sağlamaktır.

Horoz Grubu insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışarak, ihtiyaçları sürekli analiz eder, değer yaratmayı ve değişen şartlara hızla adapte olabilmeyi sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.

İK Misyonumuz
Kurum amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını planlamak, eğitim ve gelişim organizasyonlarını oluşturmak ve uygulamaya koymak, çalışana yönelik işlemleri optimum düzeyde gerçekleştirmek, konusunda uzman, kurumu temsil yeteneği olan ve alanında yenilikçi bir yaklaşım ile süreçlere katkı sağlayabilen, birey olmaktan çok takımın bütünlüğüne inanan, özgüveni yüksek personellere sahip olmak.

İK Vizyonumuz
Motivasyonu yüksek, kurum imajı ve değerlerinin farkında, yenilikleri takip eden ve çalışmalarına entegre edebilen, hizmete önem veren ve işini bir bütünün parçası olarak gören nitelikli insan kaynağını oluşturmak.