Horoz Blog

Horoz Blog

Yeşil Tedarik Zinciri
Yeşil Tedarik Zinciri

Sanayinin gelişmesi, teknolojik gelişmelerin yaşanması ve hızlı nüfus artışı ile beraber çevre kirliliği ve küresel ısınmada artış söz konusu olmaktadır. Sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bireyleri hem olumlu hem de olumsuz etkilemektedir.

14 Eylül 2022
blog detay
Yeşil Lojistik Yönetimi Nasıl Yapılmalı?
Yeşil Lojistik Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Günümüz dünyasında "lojistik maliyetleri" sadece finansal olarak ilişkili olmayıp iklim değişikliği, hava kirliliği, depolama, arazi bozulumu, gürültü ve kazalar gibi dış maliyetleri de içermektedir. "Yeşil Lojistik nedir?" sorusunun cevabı, bu iş alanındaki faaliyetlerin çevresel etkisinde yatmaktadır.

14 Eylül 2022
blog detay
Yenilenemez Enerji Lojistiği Nedir?
Yenilenemez Enerji Lojistiği Nedir?

Enerji lojistiği, genellikle daha karmaşık ve zorlu yükleri taşımak için kullanılır. Petrol ve benzeri enerji emtialarının taşınması doğrudan enerji lojistiği kapsamına girmektedir.

14 Eylül 2022
blog detay
Yenilenebilir Enerji Lojistiği Nedir?
Yenilenebilir Enerji Lojistiği Nedir?

Enerji taşımacılığı; enerji kaynaklarının elde ediliş aşamasından transferinin sağlanmasına kadar olan tüm süreçler olarak ifade edilmektedir. Enerji ihtiyacını hem hızlı hem de güvenilir şekilde tamamlamayı amaçlayan enerji taşımacılığı diğer lojistik türlerine kıyasla karmaşık yapıya sahiptir.

14 Eylül 2022
blog detay
Uluslararası Tekstil Lojistiği Nedir?
Uluslararası Tekstil Lojistiği Nedir?

Tekstil lojistiği, hazır giyim lojistiği ile iç içe olan, Türkiye’de ise en yoğun olarak yürütülen lojistik alanlarından biridir. Tekstil lojistiği, tekstil endüstrisinde kullanılan hammadde ya da kullanılan diğer yardımcı maddelerin taşımacılığını görev tanımı içerisinde bulundurmaktadır.

14 Eylül 2022
blog detay
Uluslararası Kara Yolu Taşımacığı ve Yeşil Depolama
Uluslararası Kara Yolu Taşımacığı ve Yeşil Depolama

Uluslararası taşımacılık; hava yolu taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı, demir yolu taşımacılığı ve kara yolu taşımacılığı olarak dörde ayrılır. Tüm bu taşımacılık türleri arasında çoğunlukla tercih edilen transfer yöntemlerinden birisi de kara yolu taşımacılığıdır.

14 Eylül 2022
blog detay